Fotografía de un libro jurídico abierto

Assessorament legal integral per a particulars i empreses. La teva assessoria legal de confiança.

Oferim als nostres clients un servei d’assessorament jurídic global gràcies a la seva col·laboració amb un despatx d’advocats d’àmplia trajectòria i de reconegut prestigi a nivell local i autonòmic, que facilita que el client pugui gestionar tots els seus assumptes des d’un únic referent i amb més de vint professionals de tots els sectors al vostre servei.

Els nostres valors

 • Gestió personal
 • Som multidisciplinaris: Posem el nostre equip jurídic al complet a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte
 • T’informem de qualsevol canvi que afecti el teu negoci
 • Organitzem jornades informatives adreçades a diferents gremis i sectors

Dret laboral

Empreses
 • Assessorament integral en matèria juridicolaboral
 • Defensa jurídica en plets i arbitratges àmbit laboral
 • Convenis col·lectius
 • Contractació laboral. Contractes Alta Adreça. Pactes de no competència i exclusivitat
 • Modificació condicions de treballadors. Mobilitat geogràfica
 • Assessorament i tramitació expedient de regulació docupació
 • Conciliacions
 • Acomiadaments
 • Fusions, transmissions i successions d’empreses
 • Mobbing/Assetjament laboral
 • Inspeccions de Treball
 • Plans d’Igualtat

Particulars

 • Assessorament jurídic global
 • Relacions amb l’empresa
 • Prestacions de la Seguretat Social. Incapacitats, Jubilacions, etc
 • Contractació laboral
 • Modificació de les condicions laborals. Mobilitat geogràfica
 • Conciliacions
 • Acomiadaments
 • Defensa jurídica en plets i arbitratges
 • Mobbing/Assetjament laboral

Dret Mercantil i Civil

Mercantil

 • Assessorament a l’elecció de la forma jurídica de l’empresa
 • Empresa familiar. Pactes familiars i de socis. Successió patrimonial
 • Constitució de Societats
 • Convocatòria Juntes. Acords Socials
 • Òrgans dAdministració. Canvis d’administrador
 • Dissolució de Sociedaes
 • Compravenda d’empreses
 • Reestructuracions Societàries. Transformacions, fusions, escissions,etc.
 • Concurs de creditors
 • Agrupacions d’interès econòmic (U.T.E)
 • Compliance
 • Marques i Patents
Civil
 • Herències i Successions. Assessorament en la successió de la vostra empresa o negoci. Estudi fiscal vinculat a l’herència. Deutes a l’herència.
 • Gestió d’impagats
 • Obligacions i Contractes
 • Dret Immobiliari Patrimonial